استادان کارگاه و داوران

 

• ارتباط تصویری(پوستر):

استاد کارگاه: فرهاد فزونی ... داوران: رضا عابدینی، مهران زمانی و فرهاد فزونی

• تصویرسازی:

استاد کارگاه: احسان عبداللهی ... داوران: علی بوذری، احسان عبداللهی و عطیه مرکزی

• خوشنویسی:

استاد کارگاه: حسین غلامی ... داوران: صداقت جباری، حسین غلامی و شمس الدین مرادی

• طراحی:

استاد کارگاه: جمال عرب زاده ... داوران: داریوش حسینی، کیومرث صادقیان و جمال عرب زاده

• عکاسی:

استاد کارگاه: کیارنگ علایی ... داوران: اسماعیل عباسی، کیارنگ علایی و مهدی مقیم نژاد

• مجسمه سازی:

استاد کارگاه: کامبیز صبری ... داوران: روح اله شمسی زاده، کامبیز صبری و محمدرضا یزدی

• کاریکاتور:

استاد کارگاه: جمال رحمتی ... داوران: جمال رحمتی، کیارش زندی و بهرام عظیمی

• نقاشی:

استاد کارگاه: خسرو خسروی ... داوران: خسرو خسروی، علی ذاکری و مهدی علایی نژاد

• نگارگری:

استاد کارگاه: صدیقه احمدی باصیری ... داوران: صدیقه احمدی باصیری، جلیل جوکار و عبدالله محرمی