آیین اختتامیه

ایلام 3 شهریور 1398

    

    

    

         

    

    

    

    

 

3 روز کارگاه های جشنواره

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

سخنرانی دکتر حمید سوری در اولین روز آغاز کارگاه ها

  

    

    

 

آغاز بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

ایلام 30 مرداد 1398